Struten info 2023

Siden viser status lading av batteriene. Kamera er for tiden ute av drift pga endringer i oppsett.


Status Batterier